Leon Polk Smith

Leon Polk Smith

(American, 1906-1996)
 

View As Slideshow
Back to Artists